Κλείνει με υπουργική απόφαση το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων(ΕΚΠΑΖ) στην Αίγινα, μετά από 18 χρόνια λειτουργίας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ […]

ΠΗΓΗ