Αγώνες ιχνηλατών που θα διεξαχθούν σε λαγότοπους της Γκιώνας και την Οίτης, διοργανώνει στις 3 & 4 Νοεμβρίου 2018 ο Κυνοφιλικός Όμιλος Φωκίδος με την υποστήριξη της Ομάδος Εκπαίδευσης Λαγοκυνηγών (ΟΕΛ). […]

ΠΗΓΗ