Εκτός πρώτης δόσης βασικής 66.216 παραγωγοί, 5.628 οι κομμένοι για λόγους ιδιοκτησιακούς

Source link