Οι κτηνοτρόφοι θα δουν μειωμένες τις απολαβές τους γιατί θα τους παρακρατηθεί φόρος βοσκήσιμων γαιών.  

ΠΗΓΗ