Με επιτυχία πραγματοποιούνται τα επιμορφωτικά σεμινάρια, που διοργανώνει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης για τους νέους υποψήφιους κυνηγούς, πριν υποβληθούν στην διαδικασία των εξετάσεων.

Οι υπεύθυνοι του Συ […]

ΠΗΓΗ