Μήτσο πολύχρονος και κυρίως καλόχρονος.

πολύχρονοι όλοι οι Δημήτρηδες.

δεν ξέρω αν το κατσίκι φτάνει για τους καφενόβιους αμα σου πλακώσουν στην πόρτα σου για ευχές…..

 

και του χρόνου

ΠΗΓΗ