Με εκκαθάριση στην συγκομιδή του προϊόντος καθώς και συμβολαιακή με κατώτερη τιμή .

ΠΗΓΗ