Με την προτεινόμενη εξωδικαστική ρύθμιση αντιμετωπίζεται ένα θέμα που ταλανίζει το ΙΓΜΕ σχεδόν επί μία εικοσαετία.

ΠΗΓΗ