Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου απαγορεύτηκε  το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 σε έκταση της νήσου Κω συνολικού  […]

ΠΗΓΗ