Η Argus, η μεγαλύτερη εκδήλωση για την εμπορία λιπασμάτων στην Ευρώπη θα πραγματοποιηθεί στις 24 – 26 Οκτωβρίου 2018, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο InterContinental.

Η εκδήλωση βασίζεται στην επιτυχία του 2017, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πάνω από 700 συμμετέχοντες στην αγορά από  400 εταιρείες και 60 χώρες καθιστώντας το σημαντικότερο γεγονός για την εμπορία λιπασμάτων στην Ευρώπη για την  δικτύωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website.

ΠΗΓΗ