Προϋποθέσεις ένταξης των αιολικών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού.

ΠΗΓΗ