Εξαιρούνται από την εξισωτική αποζημίωση 31 περιοχές του ν. Ηρακλείου.

ΠΗΓΗ