Αν ένα κρασί έχει αρώματα καμμένου ξύλου, αυτό δείχνει γενικά ότι είχε κάποια επαφή με δρυ, είτε κατά τη διάρκεια της ζύμωσης ή / και της ωρίμανσης, με τη μορφή βαρελιών, δούγιας ή τσιπς δρυός. Η δύναμη και ο χαρακτήρας αυτών των αρωμάτων, καθορίζεται από τον τύπο της δρυός που χρησιμοποιείται, το πόσο καινούργια είναι […]

ΠΗΓΗ