Κοινό στόχο αποτελεί η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, συμβάλλοντας παράλληλα και στη διαφύλαξη της ποιότητας των καλλιεργούμενων εδαφών της περιοχής μας.

ΠΗΓΗ