Τα οφέλη από την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας αναφέρθηκαν στη συνάντηση μελών Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού με Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Source link