Γράφει η Δήμητρα Τρεμπελή

Η εποχή του φθινοπώρου και σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες αποτελεί την έναρξη της εγκατάστασης πολλαπλασιαστικού υλικού μοσχευμάτων σκληρού κυρίως ξύλου (υποκειμένων) για την παραγωγή νέων φυταρίων στις δενδρώδεις καλλιέργειες αλλά και πολλαπλασιασμό με σπόρο. Το πολλαπλασιαστικό υλικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ αριθμ. 240460/05-05-2010, διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Μητρικό υλικό: το πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει επιθεωρηθεί επισήμως και έχει τεκμηριωθεί το γεγονός ότι παράχθηκε με αποδεκτές μεθόδους αγενούς πολλαπλασιασμού. Διατηρεί την ταυτότητα της ποικιλίας, και τα σημαντικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη δενδροκομική της αξία και την πρόληψη ασθενειών. Χρησιμοποιείται για να παραχθεί βασικό υλικό.

β) Βασικό Υλικό: το πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει επιθεωρηθεί επισήμως και έχει τεκμηριωθεί το γεγονός ότι παράχθηκε με αποδεκτές μεθόδους αγενούς πολλαπλασιασμού από το μητρικό υλικό. Διατηρεί την ταυτότητα της ποικιλίας, και τα σημαντικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη δενδροκομική της αξία και την πρόληψη ασθενειών. Χρησιμοποιείται για να παραχθεί πιστοποιημένο υλικό.

γ) Πιστοποιημένο υλικό: το πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει επιθεωρηθεί επισήμως και έχει τεκμηριωθεί το γεγονός ότι παράχθηκε με αποδεκτές μεθόδους αγενούς πολλαπλασιασμού από το βασικό υλικό. Διατηρεί την ταυτότητα της ποικιλίας, και τα σημαντικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη δενδροκομική της αξία και την πρόληψη ασθενειών. Χρησιμοποιείται για να παραχθούν οπωροφόρα δέντρα.

Στους προαναφερόμενους σχετικούς κανονισμούς πραγματοποιείται περιγραφή των προϋποθέσεων που αφορούν στην φυτοϋγεία του πολλαπλασιαστικού υλικού και την ταυτοποίηση του ως προς την ποικιλία και το υποκείμενο, προκειμένου να είναι δυνατόν να παραχθεί, να διατεθεί και να χρησιμοποιηθεί πολλαπλασιαστικό υλικό. Ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του πολλαπλασιαστικού υλικού προβλέπονται ακόμη προδιαγραφές ποιότητας για να είναι δυνατή η διάθεση του στην αγορά. Οι προδιαγραφές αφορούν χαρακτηριστικά όπως το πάχος και το ύψος των δενδρυλλίων, το ριζικό σύστημα, την παρουσία βλαστών δευτέρας τάξεως (διακλαδώσεις), το ύψος έκπτυξης των βλαστών, την ένωση εμβολίου- υποκειμένου κ.λπ.

Οι φυτωριούχοι πρέπει να προμηθεύονται το χρησιμοποιούμενο πολλαπλασιαστικό υλικό από πιστοποιημένες μητρικές φυτείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίες εγκαθίστανται και λειτουργούν με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Το πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιμοποιείται σήμερα για την καλλιέργεια ροδακίνων στην Ελλάδα, προέρχεται συνήθως από φυτώρια, τα οποία είτε έχουν προμηθευτεί το φυτικό υλικό από το εξωτερικό, ή από το εσωτερικό (εγχώρια παραγωγή). Μεγάλος αριθμός φυτωριακών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στις κύριες περιοχές καλλιέργειας ροδάκινων, δηλαδή στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή Μονόσπιτα Ημαθίας δραστηριοποιούνται 150 επιχειρήσεις και μικρο-φυτωριούχοι περίπου, που παράγουν πολλαπλασιαστικό υλικό ροδακινιάς, καθώς και άλλων οπωροφόρων δέντρων, το οποίο προωθούν τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Η έκταση των φυτωρίων στην περιοχή καλύπτει περισσότερα των 6.000 στρεμμάτων (www.monospita.gr). Οι παραγωγοί των Μονοσπίτων πολλαπλασιάζουν με αγενή και εγγενή τρόπο , εγκαθιστούν στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους τόσο τις γνωστές εγχώριες ποικιλίες όσο και τις νέες έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα των απαιτήσεων της αγοράς του εσωτερικού αλλά κυρίως του εξωτερικού αναβαθμίζοντας συνεχώς την ποιότητα αλλά και την ποσότητα των προϊόντων με απόλυτη επιτυχία. Νέες πρακτικές και μεθόδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων αναζητούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγωγών με μοναδικό μειονέκτημα την ελλιπή ύπαρξη ενός φυτωριακού σταθμού ενημέρωσης και προώθησης του πολλαπλασιαστικού υλικού με την γνωστή πρακτική μιας συνεταιριστικής οργάνωσης .

Δήμητρα Τρεμπελή
Γεωπόνος Τ.Ε. 

 
 
  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitterSource link