Στη Θεσπρωτία απασχολούνται σε μόνιμη βάση 400 εργαζόμενοι.

ΠΗΓΗ