Κάθε ημέρα καταναλώνονται στη χώρα μας 82 τόνοι φυτοφαρμάκων.

ΠΗΓΗ