Ποιοι θα γνωμοδοτήσουν για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τα ΤΕΙ
Κριτήρια και διαδικασίες για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ

Δύο γνωμοδοτικές επιτροπές τεχνολογικών επιστημών μηχανικών και γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων συγκρότησε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου για την έγκριση ή όχι του αιτήματος κάθε Τμήματος TEI για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών.

Ειδικότερα η πρώτη γνωμοδοτική επιτροπή στην επιστημονική θεματική περιοχή τεχνολογικών επιστημών μηχανικών, έχει ως εξής:

α. Κουρκουλής Σταύρος του Κυριάκου, Καθηγητής ΕΜΠ, ως Πρόεδρος.

β. Θεοδωρίδης Ιωάννης του Χρήστου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως μέλος.

γ. Κούγκολος Αθανάσιος του Γεωργίου, Καθηγητής ΑΠΘ, ως μέλος.

δ. Κρεστενίτης Ιωάννης του Νικολάου, Καθηγητής ΑΠΘ, ως μέλος.

ε.Τριάντης Δήμος του Αναστασίου, Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α., ως μέλος.

Η δεύτερη γνωμοδοτική επιτροπή στην επιστημονική θεματική περιοχή τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, έχει ως εξής :

α. Νεκτάριος Παναγιώτης του Αθανασίου, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ως Πρόεδρος.

β. Κατής Νικόλαος του Ιωάννη, Καθηγητής ΑΠΘ, ως μέλος.

γ. Νάνος Γεώργιος του Δημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος.

δ. Τσαντίλη Ελένη του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ως μέλος.

ε. Ταραντίλης Πέτρος του Αναστασίου, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ως μέλος.

Η γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχεται από έναν εκ των κάτωθι:

1. Ζωϊτοπούλου Βασιλική του Μιλτιάδη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.

2. Γιαννακάκη Ελένη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμ. Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.

3. Καλδή Μαρία του Ευστρατίου, υπάλληλο του Τμ. Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.

4. Κουμπουλή Κωνσταντίνο – Άννα του Αντωνίου, υπάλληλο του Τμ. Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ.

Κριτήρια και διαδικασίες για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ

Α. Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήματα των Τ.Ε.Ι., συνυπολογίζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Η ύπαρξη στο Τμήμα κρίσιμης ομάδας μελών διδακτικού προσωπικού με δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017. Ο ενδεικνυόμενος αριθμός αυτών ανέρχεται σε εννέα (9).

2. Η λειτουργία στο Τμήμα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, από το οποίο να έχει αποφοιτήσει τουλάχιστον μία σειρά αποφοίτων.

3. Η ύπαρξη στο Τμήμα βασικών ερευνητικών υποδομών.

4. Η ανάπτυξη συνεργασιών του Τμήματος με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

5. Το επαρκές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

6. Η εσωτερική και η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, εφόσον υπάρχουν.

Οι διαδικασίες

Β. Για την απονομή της δυνατότητας οργάνωσης διδακτορικών σπουδών από Τμήματα Τ.Ε.Ι., ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Το Τμήμα συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία όσον αφορά στην ανταπόκριση στα ανωτέρω καθοριζόμενα κριτήρια. Στο παράρτημα της έκθεσης περιλαμβάνο- νται οι σύνδεσμοι των προσωπικών ιστοσελίδων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και αναλυτικός κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά κατηγορία όπως: σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κρίσης, επιστημονικές δημοσιεύσεις καταχωρημένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κρίσης, επιστημονικές ανακοινώσεις καταχωρημένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα σε συλλογικούς τόμους, μονογραφίες, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, συλλογικοί τόμοι, κ.λπ.

2. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του επισπεύδοντος Τμήματος στη Σύγκλητο, η οποία αφού εγκρίνει το αίτημα του Τμήματος, το υποβάλλει στον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτεί άμισθες πενταμελείς επιτροπές ανά επιστημονικές θεματικές περιοχές (τεχνολογικών επιστημών μηχανικών, κοινωνικών επιστημών, τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, επαγγελμάτων υγείας, διοίκησης και οικονομίας, καλών τεχνών), από μέλη Δ.Ε.Π., με σκοπό να εισηγηθούν την έγκριση ή όχι του αιτήματος κάθε Τμήματος.

4. Οι επιτροπές εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αντίστοιχων αιτημάτων και εκθέσεων, γνωμοδοτούν τεκμηριωμένα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν εγκρίνεται το αίτημα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών, η σχετική απόφαση του Υπουργού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitterSource link