4ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.

ΣΤΟΧΟΙ
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Εύβοιας, για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Οι οδηγίες του παρόντος δελτίου αφορούν μετασυλλεκτικές πρακτικές στα βαμβακοχώραφα για ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για τις απαραίτητες καλλιεργητικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Τα βαμβακόφυτα την εποχή αυτή βρίσκονται στο στάδιο συγκομιδής με το 20% των εκτάσεων να έχει συγκομισθεί. Οι αποδόσεις είναι πολύ υψηλές για τα συγκομισθέντα

2. Οι καταρρακτώδεις όμως βροχοπτώσεις σε ένταση και ύψος που επικράτησαν στην περιοχή 28,29,30/9 δημιούργησαν πλημμυρικά φαινόμενα στα βαμβακοχώραφα με αποτέλεσμα το 30% των εκτάσεων να έχει παρασυρθεί λόγω διάβρωσης ,το 40% να έχει καλυφθεί από την ιλύ και μόνο το 30% των εκτάσεων θα μπορέσει να συγκομισθεί όταν βελτιωθούν οι συνθήκες.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΈΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ-ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το μέγεθος του διαχειμάζοντος πληθυσμού τους .

Το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει ως νύμφη μέσα στο έδαφος . Επομένως όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει και να βγει απ’ το έδαφος την Άνοιξη τόσο το καλύτερο για προστασία των νέων βαμβακοφυτειών. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο να προβαίνουμε στις κατάλληλες καλλιεργητικές επεμβάσεις αμέσως μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού ώστε να προκαλούμε ελαχιστοποίηση του αριθμού των διαχειμαζόντων εντόμων.

Τέτοιες καλλιεργητικές επεμβάσεις είναι η άμεση μετά τη συγκομιδή στελεχοκοπή των βαμβακοφυτειών και ενσωμάτωση των υπολειμμάτων τους με όργωμα με ινιοφόρο αλέτρι σε βάθος 20-25 εκ. . Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρη ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακόφυτων με τα παρακάτω αποτελέσματα:

· Άμεση καταστροφή των νυμφών στο έδαφος και στα υπολείμματα των φυτειών.

· Έκθεση νυμφών σε αντίξοες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες.

· Μεταφορά νυμφών σε βάθος 20-25 εκ. με επακόλουθο την αδυναμία των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

· Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου τους στην επιφάνεια του εδάφους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η χρήση άλλων μέσων κατεργασίας του εδάφους όπως ρίπερ, καλλιεργητή, δισκοσβάρνας κλπ. αντί του οργώματος με ινιοφόρο αλέτρι δεν επιτυγχάνει αναστροφή του εδάφους και ως εκ’ τούτου δεν αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου του πράσινου σκουληκιού.

Κατ’ αντιστοιχία η διαχείμαση του ρόδινου σκουληκιού γίνεται με τη μορφή της προνύμφης σε διάπαυση μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη όπως και στις ρωγμές του εδάφους.

Για το λόγο αυτό η στελεχοκοπή, ο ψιλοτεμαχισμός και θρυμματισμός των καρυδιών και των βαμβακοστελεχών με στελεχοκόπτη – καταστροφέα και συνέχεια άροση ενσωμάτωσης σε βάθος 20-25 εκ. όπως παραπάνω είναι το πλέον αποτελεσματικό καλλιεργητικό μέτρο για τον έλεγχο και του ρόδινου σκουληκιού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Ευβοίας, καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Βόλου στα τηλέφωνα 2221353920 & 2421066525 αντίστοιχα.

  Συνημμένα αρχεία: 4h_georgikh_proeidopoihsh.pdf

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitterSource link