Ακατάσχετο 15.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΠΗΓΗ