Η εκτροφή ζώων σε κλουβιά αποτελεί μια βαναυσότητα.

ΠΗΓΗ