Η σύσφιξη των διμερών σχέσεων, η δικτύωση και η ανάπτυξη συνεργιών με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και τα κράτη μέλη της Ζώνης του Δρόμου του Μεταξιού.

ΠΗΓΗ