Η νέα ΚΑΠ πρέπει να αποτελέσει πραγματική ευκαιρία για βελτιώσεις και απλουστεύσεις, καθώς μόνο μέσα από ένα απλό, εύκολα εφαρμόσιμο και κατανοητό μοντέλο.

ΠΗΓΗ