Η πορεία του προγράμματος ανασύστασης οινοποιήσιμων αμπελώνων και άλλα θέματα που αφορούν το αμπελουργικό δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΠΗΓΗ