Για εισβολή και προπηλακισμούς πριν από λίγες ημέρες στα γραφεία της καταγγέλλει η Γ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου από τον υιό του Διευθυντή της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της […]

ΠΗΓΗ