Αγαπητοί συνάδελφοι γραφετε πολλες φορές για κάποιον γνωστό σκυλεμπορο και το μέρος που κυνηγάει βάζοντας κασετόφωνο. Έχει πάρει κανείς τηλέφωνο την θηροφυλακη να τους ενημερώσει.

ΠΗΓΗ