στα αλπικά δεν υπάρχουν αλεπές. εγώ πιστεύω πως η μεγαλύτερη πληγή είναι αυτοί που την καρτερούν στο νερό και τις ξεπατώνουν. επίσης αυτοί που δε  σέβονται όριο κάρπωσης και που κατα την περίοδο αναπαραγωγής βγάζουν τα σκυλιά για εκπαιδευτικό.

ΠΗΓΗ