Με απόφαση του Δασάρχη Τρίπολης, Αθανάσιου Αργειτάκη παρατάθηκε η θητεία της Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής στον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Τρίπολης μέχρι την 30η Απριλίου 2019 προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο για το οποίο διορίστηκε και να προβεί στην διενέργεια εκλογών.

Με την ίδια απόφαση αντικαθίστανται τα παραιτηθέντα μέλη της Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής με τους Γεωργακάκο Γεώργιο του Παναγιώτη και Θανόγιαννη Δημήτριο του Χρήστου.

Να θυμίσουμε ότι στην πρώτη απόφαση του Ιουνίου, ο Δασάρχης Τρίπολης, είχε διορίσει Προσωρινή Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή στον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Τρίπολης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
1. Καλοφωλιά Βασίλειο του Παναγιώτη
2. Αγγελόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου
3. Γκαρδιακό Αθανάσιο του Δημητρίου
4. Σταματόπουλο Γεώργιο του Σπύρου
5. Ορφανό Γεώργιο του Κωνσταντίνου
6. Καλασούντα Ιωάννη του Θεοδώρου
7. Καλογερόπουλο Αγαμέμνονα του Ηλία
8. Ανδριανόπουλο Γεώργιο του Βενιζέλου
9. Βλάχο Σταύρο του Ευαγγέλου
Αναπληρωματικά μέλη αυτών ορίζουμε:
1. Τόμπρο Αναστάσιο του Αναστασίου
2. Πολυχρονόπουλο Ιωάννη του Σταύρου
3. Κούλη Κωνσταντίνο του Νικολάου
4. Δελή Σωτήριο του Γεωργίου
5. Πανούση Δημήτριο του Αναστασίου

 www.kalimera-arkadia.gr/ 

ΠΗΓΗ