16,2 εκατ. ευρώ περίπου επιστρέφεται την Παρασκευή 12/10 στους Έλληνες αγρότες από το αποθεματικό κρίσης της ΕΕ. Συγκεκριμένα, θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους παραγωγούς το ίδιο περίπου ποσό όπως και το 2017, ως επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας οικονομικού έτους 2018.


Source link