Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες.

ΠΗΓΗ