Ο Πρόεδρος της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας «Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης  (EDUCAT […]

ΠΗΓΗ