Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής γνωστοποιείται ανακοίνωση σχετικά με την άδεια χρήσης μη βιολογικού σπόρου.

ΠΗΓΗ