Το πρόγραμμα στοχεύσει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

ΠΗΓΗ