Μέχρι και την τελευταία στιγμή οι αρχές των Σχεδίων Βελτίωσης λειτουργούν εκτός λογικής και χωρίς να ξέρουμε δημιουργώντας προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν ….

ΠΗΓΗ