. Η αξία των παγκόσμιων εξαγωγών τυριών εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 14,2% από το 2016 έως το 2017.

ΠΗΓΗ