Τη μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη της διαβούλευσης για την επαναχάραξη των μειονεκτικών περιοχών, με βάση τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό, τονίζουν όλοι όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία, ακόμα και οι βουλευτές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο χάρτης που δόθηκε στη διαβούλευση από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του οποίου η διαβούλευση έληξε την 1η Οκτωβρίου, θα πρέπει να διορθωθεί, να ολοκληρωθεί και να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2019.  Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τον Μάιο του 2016, έπρεπε από τότε να έχει ξεκινήσει η επιλογή των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα και με φυσικούς περιορισμούς. Επιπλέον, όπως υποστηρίζει η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Αραμπατζή, για την υποχρέωση της χώρας μας να επαναχαράξει έγκαιρα τα όρια των μειονεκτικών περιοχών είχε ενημερωθεί και από τον Επίτροπο Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, η προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ από τον Απρίλιο του 2017. Γι’ αυτό το λόγο, μαζί με 27 βουλευτές της ΝΔ ζητούν «τη σχετική αλληλογραφία προκειμένου να αποκαλυφθούν οι ευθύνες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ για την “εγκληματική” καθυστέρηση της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να θέσει το θέμα εγκαίρως σε διαβούλευση και να προβεί στη βέλτιστη δυνατή οριοθέτηση των περιοχών και των κριτηρίων μειονεκτικότητας».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΔΗΣΥ, Μιχάλης Τζελέπης, επισημαίνει τα κενά στην επιλογή των κριτηρίων που έγινε κατά την κατάρτιση του νέου χάρτη και τα οποία μεταξύ άλλων είναι:

«1. Στο κριτήριο της ξηρασίας το ελληνικό Υπουργείο όρισε ως τοπική διοικητική μονάδα τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, ενώ στην οικονομική δραστηριότητα ορίζει ως διοικητική μονάδα τους Νομούς  αν και γνωρίζει τις τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν ακόμη και μέσα στον ίδιο Νομό. Το αποτέλεσμα είναι ότι περιοχές εντός νομού που πληρούν όμως τα κριτήρια του ευρωπαϊκού κανονισμού να τίθενται εκτός.

2. Στο άρθρο 4 του Κανονισμό Ε.Ε. 1307/2013 ορίζεται ως γεωργική έκταση οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκοτόπων και μόνιμων λειμώνων ή μόνιμων καλλιεργειών. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να ισχύουν οι φυσικοί περιορισμοί ή έχουν ξεπερασθεί μετά από την πραγματοποίηση επενδύσεων εξετάστηκε αν έχουν γίνει αρδευτικά έργα δεδομένου ότι ο κύριος περιορισμός είναι η ξηρασία, εκτιμήθηκε δε ότι στις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες, στις οποίες η αρδευόμενη έκταση είναι μεγαλύτερη του 50% έχει αρθεί ο φυσικός περιορισμός και επομένως εξαιρέθηκαν. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ως δεδομένο για την ξηρασία το ποσοστό των αρδευόμενων/προς το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων, χωρίς να ληφθούν καθόλου υπ’ όψιν οι  βοσκήσιμες εκτάσεις που μετρούν, ακόμα κι αν τους περιορίσουμε στους επιλέξιμους, πάνω από 12 εκατομμύριο στρέμματα σε όλη τη χώρα.»

agro24.gr

The post Λιγοστός ο χρόνος που έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα για να οριοθετήσει μεθοδικά τις μειονεκτικές περιοχές appeared first on Agrotes.eu.

Source link