Ο Πρόεδρος της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας «Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης  (EDUCATIONAL and Certification Center – ECC) στην περιοχή του Νευροκοπίου», προϋπολογισμού 152.812,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης (EDUCATIONAL and Certification Center – ) στην περιοχή του Νευροκοπίου, μέσω ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων και εγκατάστασης υλικού πληροφορικής

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Δημιουργία, προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών

Συνοπτικά, πρόκειται για σύστημα, το οποίο θα αποτελείται από τρεις proje tors που θα προβάλουν στις τρεις (3)   πλευρές ενός κύβου εικόνες που θα συνθέτουν μια πανοραμική απεικόνιση μιας σειράς από κυνηγότοπους της ευρύτερης περιοχής. Ο χώρος προβαλλόμενης εικόνας, διαστάσεων 4.00Χ4.00Χ2.50 μέτρων, θα μπορεί να δίνει σε μικρές ομάδες χρηστών την αίσθηση ότι βρίσκονται σε κάποια άλλη τοποθεσία, αφού σε ολόκληρο το οπτικό τους πεδίο θα προβάλλεται πανοραμική απεικόνιση αυτού του τόπου.

Το περιβάλλον το οποίο δημιουργείται έτσι είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικό και κατάλληλο για την προβολή εκπαιδευτικού υλικού που προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με τις πραγματικές συνθήκες που θα συναντήσει ο κυνηγός στο πεδίο. Στον χώρο αυτό θα μπορούν να αναπαραχθούν διαφορετικές συνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη, διαφορετικοί κυνηγότοποι, σε διαφορετικές εποχές του χρόνου ή με διαφορετικές συνθήκες φυσικού φωτισμού, δημιουργώντας ένα ιδανικό περιβάλλον εκπαίδευσης σε όλες τις συνθήκες.

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στη σελίδα της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας & Θράκης

 

ΠΗΓΗ