Ο Δήμος Πύλης ξεκινά σχέδιο δημιουργίας “Βοτανικού κήπου” στην Τοπική Κοινότητα Πιαλείας.

ΠΗΓΗ