Ότι ισχύει στην Θράκη για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς να ισχύσει και για την Ανατολική Μακεδονία, ζητάνε οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι

Source link