μάκη που κυνηγάς πέρδικες κοντά στο αλιβέρι? ξέρω το μηλάκι είναι γεμάτο αλλά απαγορεύεται και η εκπαίδευση ακόμη. σέτα έχω χρόνια να ακούσω, όχι να δώ! ένα κοπαδάκι έχει μείνει στη πλατιά κορφή (πάνω απο το μοναστήρι του αγιο νικόλα στη πάνω βάθεια).

ΠΗΓΗ