Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στα 40.000.000€.

ΠΗΓΗ