Στην Διαύγεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δημοσιεύθηκε η απόφαση με τις οριστικές εγκρίσεις δικαιούχων νιτρορύπανσης («Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10).

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια

Source link