Στο επίκεντρό της βρέθηκαν επίσης, νευραλγικά ζητήματα της ελληνικής οικονομίας – η υψηλή φορολόγηση, η δύσκαμπτη γραφειοκρατία, οι οικονομικοί περιορισμοί και οι μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες εν μέσω διαρκών αλλαγών των κανονισμών.

ΠΗΓΗ