Την ένταξη στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 ««Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 – 2020, 4.169 δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 254.627.063,52 ευρώ υπέγραψε ο γενικός γραμματέας κοινοτικών πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης.

Οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκίνησαν την 28η Δεκεμβρίου 2017 και λήγουν την 27η Δεκεμβρίου 2022, δηλαδή αφορούν την πρόσκληση που βγήκε στον αέρα στις 28 Δεκεμβρίου του 2017.

Όπως αναφέρουν στελέχη της αρμόδιας διεύθυνσης, μιλώντας στον ΑγροΤύπο, «δεν αποκλείεται να υπάρξουν προ-πληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και μετέπειτα, να καταβληθεί η εξόφληση».

Ολόκληρη η απόφαση

Source link