Τα θέματα που επίλυσε το ΥΠΕΝ για το νησί της Σαμοθράκης, ξεκινώντας από τις πρωτοβουλίες που αφορούν τη δασοπονία στη Σαμοθράκη.

ΠΗΓΗ