Μέχρι τέλος Οκτωβρίου πληρώνεται στους αγρότες το 70% της βασικής ενίσχυσης αλλά όχι το πρασίνισμα

Source link