Integrated master: «Κλειδώνουν» οι βαθμολογικές, «ανοιχτές» οι μισθολογικές εξελίξεις για τους μηχανικούς του δημοσίου

Του Αργύρη Δεμερτζή

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα εκδώσει σύντομα οδηγία, προς όλους τους φορείς του Δημοσίου (στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Προσωπικού), η οποία θα προβλέπει ότι για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης θα λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη μοριοδότηση των διπλωματούχων μηχανικών κατόχων ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Η μοριοδότηση αυτή θα ληφθεί υπόψη και στις υπό εξέλιξη διαδικασίες κρίσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων. Επίσης για τη βαθμολογική κατάταξη θα ληφθεί υπόψη το προβάδισμα των δύο ετών στην κατάταξη σε βαθμούς.

Στις ανακοινώσεις αυτές προβαίνει η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ, μετά από συνάντηση που πραγματοποίησε με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η ΠΟΕ ΕΜΔΥΔΑΣ σημειώνει ακόμη ότι μένει ανοιχτό το θέμα της μισθολογικής αναβάθμισης, με τη χορήγηση δύο μισθολογικών κλιμακίων για τους μηχανικούς του δημοσίου αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών και ότι για το θέμα αυτό ζητά από την κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση, ενώ παράλληλα εξετάζει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Ανακοίνωση ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και ο γενικός γραμματέας Κώστας Σάσσαλος και απευθύνεται προς όλες τις πρωτοβάθμιες ενώσεις για την ενημέρωση των μελών τους μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Αναγνώριση των Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Ισότιμων με Master.

Συνάδελφοι, όπως θα έχετε ενημερωθεί από το από 24/9/2018 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ΦΕΚ Β 3987/2018, εκδόθηκαν πληθώρα Υπουργικών Αποφάσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ Α’ 114), όπου αναγνωρίζεται σε Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών «ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, …, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων»,

Καταρχάς όσον αφορά τα Τμήματα που απουσιάζουν από τα ΦΕΚ γνωρίζουμε τα εξής:

Για το ΑΠΘ κατόπιν σχετικού μας εγγράφου, λάβαμε την παρακάτω απάντηση από τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής: “Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Η Κοσμητεία της Σχολής δεν εμπλέκεται στο διαδικαστικό αυτό πρόβλημα. Από όσο γνωρίζω όμως, το Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης έχει αποστείλει ήδη τον σχετικό φάκελο και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών πρόκειται να τον αποστείλει πολύ σύντομα. Με εκτίμηση Κ.Λ. Κατσιφαράκης Κοσμήτωρ Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.”

Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς του Δ.Π.Θ. όπως και για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μαθαίνουμε ότι έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα και αναμένεται η έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Θα παρακολουθούμε το θέμα ώστε να μην έχουμε ξανά πολύμηνες καθυστερήσεις.

Ενημερώνουμε ότι στις 26/9/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και του ΓΓ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο κο Θεοδωράκη, όπου συζητήσαμε ότι σύμφωνα με τις Υπουργικές αυτές αποφάσεις οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών για τις οποίες εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις, λογίζονται ως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, οπότε η Δημόσια Διοίκηση, οφείλει να προνοήσει για την ορθή εφαρμογή της μεταβολής αυτής σε κάθε επίπεδο.

Συμφωνήσαμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα εκδώσει σύντομα Οδηγία προς όλους τους Φορείς του Δημοσίου (στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Προσωπικού), που θα αφορά τους κάτοχους των σχετικών Διπλωμάτων και σύμφωνα με την οποία:
Για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης θα λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη μοριοδότηση των Διπλωματούχων Μηχανικών κατόχων ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Η μοριοδότηση αυτή θα ληφθεί υπόψη και στις υπό εξέλιξη διαδικασίες κρίσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
Για τη βαθμολογική κατάταξη θα ληφθεί υπόψη το προβάδισμα των δύο ετών στην κατάταξη σε Βαθμούς.
Το integrated master είναι αντικειμενικά συναφές αφού είναι στο βασικό μας τίτλο σπουδών.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε βάσιμα και δίκαια (παρά την αντίθετη πρόβλεψη του Ν.4485/17) και τη μισθολογική αναβάθμιση με τη χορήγηση των (2) μισθολογικών κλιμακίων που αποδίδονται σε όλους τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (2 M.K. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4354/15). Απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει νομοθετική λύση στο ζήτημα αυτό, ώστε να μην αναγκαστούμε να καταθέσουμε αγωγές.

Όσον αφορά τους συναδέλφους μας με Διπλώματα Εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ισοτιμία και αντιστοίχηση από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ με αντίστοιχες Ελληνικές Πολυτεχνικές Σχολές, θεωρούμε ότι αυτοδίκαια η ρύθμιση αυτή οφείλει να επεκταθεί και σε αυτούς.

Πέρα των θεμάτων αναφορικά με το Master, συζητήσαμε και τα παρακάτω θέματα:
Την αντισυνδικαλιστική εξαίρεση συναδέλφων μας από τις κρίσεις Γεν. Διευθυντών λόγω συμμετοχής τους στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση. Τον αποκλεισμό από τις κρίσεις συναδέλφων λόγω καθυστερήσεων κατατάξεων σε Α΄ βαθμό ή λόγω μη αναγνώρισης προϋπηρεσίας με το ΠΔ69.
Την έλλειψη πρόβλεψης του Νόμου για τη σειρά με την οποία θα διεξάγεται η διαδικασία κρίσεων των θέσεων ευθύνης. Το Υπουργείο αναγνωρίζει την έλλειψη αυτή. Την κοινή αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων, άπό τον ΑΣΕΠ και όχι την ανά Φορέα διακριτή αντιμετώπιση.
Την παρέμβαση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην απαράδεκτη πρακτική του Υπ. Πολιτισμού να αναθέτει παράλληλα καθήκοντα σε συναδέλφους μας.
Την εκκίνηση διαδικασίας διαλόγου για την υπογραφή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) που να αντιμετωπίζει θεσμικά ζητήματα, όπως Νομική Κάλυψη, Επιμόρφωση κα.»

ecopress.gr

zougla.gr

 

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitterSource link