Είναι επιβεβλημένη μια ολιγοήμερη παράταση των σχετικών ημερομηνιών για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

ΠΗΓΗ