6000 χιλιάδες αιτήσεις παραμένουν μη οριστικοποιημένες .

ΠΗΓΗ